Контакт

Да се биде конкурентна, екстровертна и иновативна енергетска компанија, лидер во промовирање на одржлив развој и енергетска транзиција.

ДАДИ КОМПАНИ

Адреса
Виница, С. Јакимово б.б (Јакимовски Пат)
Е-пошта
office@dadikompani.com
Телефон
+389 76 302 650

Стапи во контакт

Ефикасна логистика, модерна флота, професионалност на нашите возачи се гаранција за навремена и квалитетна испорака на горивото до вашата локација - ДАДИ ОИЛ.

    https://dadikompani.com/public/wp-content/uploads/2021/05/4F2A1838-1280x1280.jpg