Footer

https://dadikompani.com/public/wp-content/uploads/2021/05/logo-dadi-kompani_dark.png

Да се биде конкурентна, екстровертна и иновативна енергетска компанија, лидер во промовирање на одржлив развој и енергетска транзиција.

Контакт инфо

Виница, С. Јакимово б.б (Јакимовски Пат)

2021 © ДАДИ-КОМПАНИ. Изработено од SERAFIMOV Group.

Социјални мрежи

2021 © ДАДИ-КОМПАНИ. Изработено од SERAFIMOV Group.

Социјални мрежи